Certificering

Certificering

Wij zijn een nationaal en regionaal inspectiebureau op het gebied van reisbureaus en airlines binnen het segment Hadj en Umrah markt , dat audits en certificeringen uitvoert. Onze activiteiten zijn o.a.:  Auditeren, Inspecteren, Certificeren van reisbureaus en airlines die actieve zijn binnen deze branche. Onze gespecialiseerde audit medewerkers voeren de inspecties en rapporteren over de gecertificeerde reisbureaus en airlines, bij de inspecties wordt gekeken naar: Erkenning Organisatie Kwaliteit Rapportage Inspectieverslag Hadjinfo hanteert verschillende typen certificering namelijk: Bedrijfscertificering Productcertificering

Audit Procedure

Er wordt een vooronderzoek uitgevoerd waarbij het bedrijf en de producten/diensten van het bedrijf worden beoordeeld.

Pre-audit wordt uitgevoerd waarbij alles plaatselijk wordt beoordeeld. Hierbij wordt naar het bedrijf gekeken, het personeel, organisatie etc.

Op basis van de Pre-Audit wordt er een werkplan opgesteld waar alle aandachtspunten, tekortkomingen e.d. waar het bedrijf aan moet werken voor de Audit.

Audit wordt uitgevoerd. Waarbij zowel de documentatie als de implementatie wordt beoordeeld.

Na de Audit worden alle bevindingen gerapporteerd.

De rapportage wordt beoordeeld en geimplementeerd. Indien de procedure conform de Markt-normen is beoordeeld wordt er een certificaat uitgegeven.

iam-badge1-300x202