Een stukje geschiedenis

Sinds de oudheid heeft Marokko de invloed ondergaan van verschillende beschavingen. Elk van hen heeft een onuitwisbaar stempel op het land gedrukt. Dat is de herkomst van een ongeëvenaard historisch erfgoed.
Verdraagzaamheid en openheid van geest
De verschillende beschavingen die elkaar in Marokko hebben opgevolgd hebben onze identiteit beïnvloed. Dat verklaart ongetwijfeld de verdraagzaamheid en de openheid van geest van de Marokkanen. Hier is geen sprake van cultuurschok, maar eerder van ontmoetingen en gedeelde ervaringen.
Berberse afkomst
Volgens de legende schiep Hercules Marokko toen hij de Straat van Gibraltar opende. Hoe dan ook, het staat vast dat de mens er ten minste 300.000 jaar geleden al aanwezig was. Het land, dat aanvankelijk bewoond werd door Berbers, opent zich voor de invloeden van de Feniciërs en de Cartagers en onderwerpt zich tot de 5de eeuw aan de Romeinen. De Romeinen laten hun sporen achter, onder andere in Volubilis, die getuigen van de dankzij de landbouw bereikte welvaart. In 647 begint de Arabische verovering en de islamisering.
Koninkrijk en dynastieën
Idriss I betwist de macht van Bagdad en sticht in 788, in Volubilis, de Idrisside dynastie. Deze wordt gevolgd door de Almoravide dynastieën, Berberse veroveraars van het zuiden, en door de Almohaden die hun overheersing uitbreiden tot in islamitisch Spanje, en tot slot door de Meriniden, de Berbers van de hoogvlakten.
Veelzijdig erfgoed
De religieuze verdraagzaamheid, de Andalusische invloeden en de welvaart van deze dynastieën brengen schatten voort die vandaag de culturele, artistieke en architectonische rijkdom van het land vormen. Al in de 16de eeuw verwezenlijken de Arabische dynastieën, Saadiërs en Alaouïeten, de eenheid en de onafhankelijkheid van Marokko. Tegenwoordig wordt Marokko geregeerd door Zijne Koninklijke Hoogheid Mohammed VI, die op 30 juli 1999 de troon besteeg: hij is de 23ste koning van de Alaouiete-dynastie die sinds halverwege de 17de eeuw aan de macht is. De monarchie staat garant voor de eenheid van het land en de macht van Mohammed VI wordt gekenmerkt door het streven naar een democratische, solidaire en moderne staat die respect heeft voor de tradities en de identiteit van Marokko.

Reliëf en geografie

Marokko wordt gekenmerkt door een grote variëteit van landschappen, van bergtoppen tot vlaktes, van de groenste begroeiing tot de droogste woestijnen.
Reliëf en geografie
Marokko bezit zo'n grote geografische diversiteit dat de bezoeker 's morgens aan de mooie stranden van Agadir kan liggen, 's middags kan gaan skiën in Oukmaiden en 's avonds kan profiteren van de zwoele lucht in de palmenoase van Marrakech.
Vlaktes en bergen
Vanuit de lucht gezien bezit Marokko, ingeklemd tussen de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan, van oost naar west een lange bergachtige strook, terwijl het zich naar het zuiden uitstrekt tot in de zandvlaktes van Mauritanië. De landschappen zijn bijzonder gevarieerd en adembenemend: hoge besneeuwde bergtoppen van de Hoge Atlas, steile bergmassieven en ravijnen van de Rif, dichte eiken- en thujabossen op de centrale vlakte, vruchtbare vlaktes van de Meseta, droge hoogvlaktes, woestijnsteppen, weelderige oases in het bekken van de Souss, zandduinen van de Sahara, ... Ronduit magisch!
Flora en fauna
Elke regio heeft zijn eigen inheemse flora en fauna, die vandaag beschermd zijn in een streven naar duurzame toeristische ontwikkeling. Gazelles, arenden, moeflons en woestijnvossen zijn geen zeldzaamheid en hun leefwijze is gemakkelijk te observeren. Marokko, een prachtige natuur.

Rijke tradities en cultuur

Marokko is dankzij de opeenvolgende beschavingen een "melting pot" van culturen. De gemeenschappen leven er harmonieus samen, ieder heeft respect voor het verschil van de ander..
De traditie van het samen-leven
Door de vele migratiestromingen wordt Marokko gekenmerkt door een grote verdraagzaamheid en openheid van geest. Islam, christendom en jodendom zorgen tegenwoordig voor een geestelijke en intellectuele verrijking, dankzij gedeelde ervaringen en overdracht van culturen.
Berberse identiteit
De Berbers, de eerste bewoners van Marokko, zijn een van de pijlers van het land en dragen bij tot de ontplooiing van het moderne Marokko. Het Koninklijk instituut voor Amazigh cultuur is op 17 oktober 2001 opgericht. Sindsdien is het Berbers een van de officieel erkende talen, aanwezig in de onderwijsprogramma's en op de nationale radio- en televisiezenders. De rijkdom van de Amazigh traditie komt rijkelijk tot uiting tijdens het Timitar festival van Agadir.
Verdraagzame islam
Door de eeuwen heen heeft Marokko het samenleven van culturen weten te bevorderen. Wederzijds begrip tussen de religies die er beleden worden heeft geleid tot een vredige samenleving die tradities en waarden deelt. Het vermogen van de Marokkaanse islam om zich aan te passen aan de voortdurende veranderingen van de maatschappij, aan de wetenschappelijke, sociale en culturele vooruitgang geeft de islam de verzekering van duurzaamheid en respect.
Oecumenische dialoog
Marokko heeft altijd gewezen op het belang van de dialoog tussen religies teneinde vooruitgang en vrede te bevorderen. Israël heeft de voormalige koning Mohammed V postuum de eretitel "Rechtvaardige onder de Volkeren" verleend omdat hij geweigerd heeft de antisemitische wetten van het Vichy-regime toe te passen en zo de joodse gemeenschap van Marokko beschermd heeft.

Een moderne maatschappij

Marokko keert zich resoluut naar de toekomst. Instellingen, de rol van de vrouw, sociaal beleid, niets ontkomt aan de wind van de moderniteit.
Moderniteit en traditie
Gesterkt door zijn rijke religieuze en culturele erfgoed ondergaat Marokko belangrijke veranderingen. Er doet zich een ware emancipatie voor op sociaal, economisch, politiek en cultureel gebied. Het streven naar moderniteit en het belang dat gehecht wordt aan eeuwenoude waarden geven het land een uniek karakter.
Pers en vrijheid
In overleg met journalisten en uitgevers zet de regering zich in voor een proces van herziening van de Perswet, teneinde te komen tot een beter evenwicht tussen aansprakelijkheid, ethiek en vrijheid van meningsuiting. Deze sector wordt gekenmerkt door een groot aantal publicaties, zowel in het Arabisch als in het Frans, die hoogwaardige en pluralistische informatie verstrekken. Ook de liberalisering van de audiovisuele media opent nieuwe uitdrukkingsruimtes.
Verzoeningsproces
De commissie "Rechtvaardigheid en Verzoening" heeft slachtoffers van onrechtmatige verbanning of gevangenneming de mogelijkheid geboden uit de schaduw te treden en te getuigen van hun lijden. Door zijn verleden onder ogen te zien, ter gelegenheid van openbare zittingen die in 2004 op televisie zijn uitgezonden, bereidt een verzoend Marokko zich voor op een toekomst van saamhorigheid en sereniteit.
Vrouwen en macht
De vrouwen bevestigen steeds sterker hun aanwezigheid in het politieke en economische leven. Zij vervullen belangrijke topfuncties, als minister, ambassadeur of kamerlid. De herziening van het Familiewetboek heeft de emancipatie van de vrouw mogelijk gemaakt. Hun rechten zijn versterkt in de zin van gelijke rechten tussen echtgenoten en de rechten van het kind zijn beschermd.

Een land gericht op de toekomst

In Marokko is duurzame ontwikkeling een nationale doelstelling die gesteund wordt door Zijne Koninklijke Hoogheid Mohammed VI. Eén opdracht: de mens centraal plaatsen in de vooruitgang.
Koninklijk engagement
Het INDH, het Nationaal initiatief voor menselijke ontwikkeling, is hèt project van de regeerperiode dat in mei 2005 door de Koning werd gelanceerd. Het INDH, dat alle spelers van het land mobiliseert, omvat verschillende programma's ter bestrijding van de armoede: een transversaal programma voor sociale engineering, bestrijding van onzekerheid, bestrijding van sociale uitsluiting in stedelijke gebieden en bestrijding van de armoede op het platteland.
Biologische diversiteit
In het besef van het belang van biodiversiteit voor duurzame ontwikkeling past Marokko een nationale strategie toe gericht op het behoud van zijn biologische erfgoed. In het hele land zijn zo op meer dan 500.000 ha herbebossingscampagnes opgezet met de meest uiteenlopende boomsoorten..
Ontwikkeling van het zuiden
Marokko is vastbesloten om van de zuidelijke provincies een investeringspool en een geïntegreerd regionaal ontwikkelingsmodel te maken. Deze provincies profiteren van een ongeëvenaard ontwikkelingsprogramma, gericht op ingrijpende sanering van slechte huisvesting, ontwikkeling van vissersdorpen, versterking van de infrastructuur en steun van sociale projecten, en gaat gepaard met belastingmaatregelen die investeringen moeten stimuleren.
Beheer van het water
Marokko heeft kort geleden een krachtig en dynamisch beleid gedefinieerd op het gebied van waterbeheer. De strategie is gericht op de noodzaak alle inwoners in alle regio's het recht op watervoorziening te waarborgen en op de terbeschikkingstelling van een beveiligd waterleidingssysteem.